fbpx

Psikologlar Günü Kutlu Olmasın! Psikologlar Özgür Olsun!

Psikologlar Günü Kutlu Olmasın! Psikologlar Özgür Olsun! 150 150 Şerif Ahmet Ege

Psikologlar Günü Kutlu Olmasın! Psikologlar Özgür Olsun!

Her sene 10 Mayıs’ta hatırlanıp bir daha senenin hiçbir gününde
adı sanı anılmayan aksine gün be gün sistematik bir biçimde
itibarsızlaştırılan psikologlar günü!

– Sosyal bilimlerin en temel çalışma alanlarından olan psikoloji bilimi
tanım olarak toplumuzda ne yazık ki bilinmemektedir! Psikologlar tıp hekimi,
dert dinleyici, kişisel gelişimci, falcı değildir!

– Psikologlar zihinsel süreçleri ve bu süreçlerin doğrultusundaki davranışları
inceleyen bilim insanlarıdır!

– Psikolog ilaç yazmaz, tanı koymaz, hasta bakmaz! Eğer klinik alanda hizmet veriyorsa
tanıya yardımcı envanterleri uygular, geliştirir ve terapi seansları ile bireylerde sağaltım
yapılmasına yardımcı olur!

– Psikolog eşittir klinik psikolog değildir! Psikolojinin 20’den fazla ayrı uzmanlık alanı vardır
ve klinik psikoloji sadece bunlardan biridir!

– Ülkemizde sadece klinik psikoloji bir uzmanlık alanıymış gibi algılanmakta ve yaratılan bu
hatalı imaj diğer uzmanlık alanlarında çalışan psikologların gelişimlerini olumsuz etkilemektedir.

– Sırf daha çok para kazanmak uğruna ticarethane mantığı ile bilimsellikten fersah fersah uzak fahiş
fiyatlarla açılan öğrencilerin süpervizörünün yüzünü görmeden mezun olduğu master programları mesleğin
itibarsızlaştırılmasını arttırmaktadır!

– Hala daha ülkemizde bir meslek yasamızın olmaması yaratılmış olan bu yanlış algıyı destekleyecek
nitelikte deneyimlere sebep olmaktadır!

– Dünya genelinde herhangi bir karşılığı olmayan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü sadece
ülkemizde ne sebeple açıldığı belli olmayan bir bölüm olmakla beraber Psikoloji Bölümü mezunlarıyla
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunları arasındaki husumet oldukça yersizdir! Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik bölümü dünya genelinde psikolojinin bir uzmanlık alanı olarak kabul edilir!
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü de Psikoloji bölümünün bir alanıdır ve zaten var olan bölümü başka
bir fakültede tekrardan açmak bu tarz sıkıntılara sebebiyet vermektedir!

– Özgürce bilimsel çalışma yürütemediğimiz, bilimsel argümanlar üretemediğimiz
ifade özgürlüğümüzün kısıtlandığı şu anki ortamda sosyal bilimcilerin sansürlenmesi ve bireylerin var olan
statüsünü kaybetme korkusu ile kendine otosansür uygulaması kabul edilemez! Sosyal bilimciler elbette ki
taraflıdır! Sosyal Bilimcilerin tarafı haksızlık, adaletsizlik, ayrıştırma, ötekileştirmeye uğramış her
azınlığın tarafıdır!

– Dünya genelinde savaşın, baskının, diktatörlüğün açtığı yaraları psikologların saramayacağını bir kez daha
hatırlatarak kendi adıma bu 10 Mayıs’ta kutsanmak değil ÖZGÜRCE MESLEĞİMİ İCRA ETMEK VE PSİKOLOJİ BİLİMİ’NİN
TÜM UZMANLIK ALANLARINI TANIMLAYAN KAPSAYICI BİR MESLEK YASASI İSTİYORUM!

Sevgiler,
Psikolog Şerif Ahmet Ege

Leave a Reply