fbpx

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU (TSSB):

Travma: Kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölüm tehdidi içeren bir olaya maruz kalması, kişinin tutum, davranış ve işlevselliğinde uzun süreli olumsuz etkiye neden olacak kadar yoğun ve belirgin korku, çaresizlik ya da diğer yıkıcı duygulara sebep olan rahatsız edici deneyim Olarak açıklanabilir.

Travmatik olayların kaynağı, insan davranışı (örneğin; tecavüz, toksik kazalar) veya doğa olayları (örn., deprem) olabilir. Bu olaylar, genelde kişinin dünyayı güvenli ve öngörülebilir bir yer olarak görmesini engeller.

TSSB’nin nedenler:

  1. Travmatik deneyimin yeniden yaşanması
  2. Kişi istemediği halde olayın tekrar tekrar anımsanması
  3. Olayla ilgili yineleyen düşünceler
  4. Çevresel bir uyaranın çağrıştırması sonucu sanki travmatik deneyim yeniden oluyormuş gibi hissetme ya da ani hareket etme
  5. Başkalarına karşı yabancılık ve kopma hissi
  6. Duygulanımda kısıtlılık
  7. Aşırı uyanıklık ya da abartılı ürkme tepkisi
  8. Uyku bozukluğu
  9. Travmatik deneyimi çağrıştıran aktivitelerden kaçınma

gibi belirtileri bulunmaktadır