fbpx

GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ B FORMU (GİSD-B):

Ne ölçer?

  • Kısıtlı sistemler
  • Dikkat
  • Kısa-süreli bellek

Testin tanımı:

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi (Visual Aural Digit Span Test: VADS), Koppitz (1977) tarafından 5.5-12 yaş grubu çocuklarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan ve kısa süreli bellek (KSB) kapasitesini ölçen bir testtir.

Prefrontal korteks ve Hippokampus işlevselliğini değerlendirmeye duyarlı bir testtir.