fbpx

Eğitim Danışmanlığı 1

 

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI:

Çocukların bilişsel düzeyleri doğrultusunda akademik hayatlarına seviyelerine en uygun, akademik başarı düzeyleri ve ilgi alanlarıyla doğru orantılı bir biçimde devam edebilmeleri adına çizilen bir yol haritası niteliğindeki danışmanlık hizmetidir.

Eğitim danışmanlığı başlıca;

  1. Çocuğun okul öncesi eğitim için hazırlık halinin değerlendirilmesi
  2. Eğitimine devam eden çocukların bilişsel düzeyinin belirlenmesi
  3. Çocuğun ilgi alanlarının belirlenmesi
  4. Belirlenen ilgi alanları içerisinde en çok ilgi duyduğu alandan en az ilgi duyduğu alana doğru kategorilerin belirlenmesi
  5. Belirlenen alanlardaki faaliyetlerin akademik başarıyla orantılı ilerlemesi için okul eğitimine adaptasyonu
  6. Çocuğun akademik alanda en güçlü ve en zayıf alanlarının belirlenmesi
  7. Eğer gerekli ise uzman görüşü alınması adına hangi alanda incelemeye ihtiyacı olduğuna bağlı olarak uzman görüşü için yönlendirilmesi
  8. Gerekli görüldüğü takdirde çocuğun destek eğitimi alması için yönlendirilmesi

Konularını kapsamaktadır. Unutulmamalıdır ki her çocuk kendi içerisinde farklılaşan bireysel dinamiklere sahiptir. Çocukların bilişsel ve davranışsal farklılıkları olduğu gibi öğrenme ve öğrendiğini performansa dökme konusunda da birbirinden farklı olacakları unutulmamalıdır. Her birey kendi içerisinde bireysel yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmeli ve yönlendirilmelidir. Aksi takdirde çocuğun ilerleyen hayatındaki başarısızlık ve umutsuzluk hali önlenemeyecektir.