fbpx

WINSCONSIN KART EŞLEME TESTİ:

Ne ölçer?

  • Karmaşık (yönetici) dikkat
  • Özellik belirleme
  • Perseverasyon
  • Çalışma belleği
  • Yönetici işlevler
  • Kavramsallaştırma
  • Soyut düşünme

Testin Tanımı:

Berg, 1948; Heaton, 1981; Heaton ve diğ., 1993 tarafından geliştirilmiş test Frontal Bölge

Fonksiyonlarının tamamını detaylı bir şekilde tarama ve değerlendirmeye duyarlıdır.