fbpx

İşaretleme Testi:

Ne ölçer?

  • Görsel-Mekansal Algılama
  • Sürekli Dikkat
  • Görsel Tarama
  • Ataklık
  • Tepki Hızı
  • Mekansal İhmal

Testin Tanımı:

Test tek taraflı mekan ihmalinin motor özelliklerini (daha çok görsel tarama) ortaya çıkarmak amacıyla Weintraub ve Mesulam (1985) tarafından geliştirilmiştir.

İşaretleme Testi sağ hemisfer ve bu hemisferdeki pariyetal lobla ilişkilidir.

İşaretleme Testi dikkatin mekana yöneltilme işlevi açısından baskın olan sağ hemisfer patolojilerindeki sol mekan yarısını ölçer.