fbpx

Çocuk

PEDOFİLİ 150 150 Şerif Ahmet Ege

PEDOFİLİ

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-V) verilerine göre; PEDOFİLİ 302.2 KODLU BİR PARAFİLİ GRUBU HASTALIĞIDIR Cinsel işlevsellik bozukluklarında parafili grubunda tanı almak için bir maddede; “Çocuklar ya da rıza göstermeyen bireylerle yineleyici yoğun cinsel uyarım, fanteziler ve cinsel aktivitede bulunma” olarak belirtilmiştir. Bir bireyin pedofili tanısı alması için 16 yaşında ya da daha büyük olması ve en az pedofili öznesinden 5 yaş büyük olması gerekmektedir. Yaygın bilinenin aksine pedofili bireyler sadece çocuklar ile cinsel ilişki kurmazlar; PEDOFİLİ TÜRÜNE GÖRE İKİYE AYRILMAKTADIR: Tekeğilimli Tip (Exclusive Pedophile): Sadece çocuklarla cinsel ilgisi olan olgular. Tekeğilimli Olmayan Tip (Nonexclusive Pedophile): Hem çocuklara…

read more