fbpx
Posts By :

sae

PEDOFİLİ 150 150 Şerif Ahmet Ege

PEDOFİLİ

Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-V) verilerine göre; PEDOFİLİ 302.2 KODLU BİR PARAFİLİ GRUBU HASTALIĞIDIR Cinsel işlevsellik bozukluklarında parafili grubunda tanı almak için bir maddede; “Çocuklar ya da rıza göstermeyen bireylerle yineleyici yoğun cinsel uyarım, fanteziler ve cinsel aktivitede bulunma” olarak belirtilmiştir. Bir bireyin pedofili tanısı alması için 16 yaşında ya da daha büyük olması ve en az pedofili öznesinden 5 yaş büyük olması gerekmektedir. Yaygın bilinenin aksine pedofili bireyler sadece çocuklar ile cinsel ilişki kurmazlar; PEDOFİLİ TÜRÜNE GÖRE İKİYE AYRILMAKTADIR: Tekeğilimli Tip (Exclusive Pedophile): Sadece çocuklarla cinsel ilgisi olan olgular. Tekeğilimli Olmayan Tip (Nonexclusive Pedophile): Hem çocuklara…

read more
Psikologlar Günü Kutlu Olmasın! Psikologlar Özgür Olsun! 150 150 Şerif Ahmet Ege

Psikologlar Günü Kutlu Olmasın! Psikologlar Özgür Olsun!

Psikologlar Günü Kutlu Olmasın! Psikologlar Özgür Olsun! Her sene 10 Mayıs’ta hatırlanıp bir daha senenin hiçbir gününde adı sanı anılmayan aksine gün be gün sistematik bir biçimde itibarsızlaştırılan psikologlar günü! – Sosyal bilimlerin en temel çalışma alanlarından olan psikoloji bilimi tanım olarak toplumuzda ne yazık ki bilinmemektedir! Psikologlar tıp hekimi, dert dinleyici, kişisel gelişimci, falcı değildir! – Psikologlar zihinsel süreçleri ve bu süreçlerin doğrultusundaki davranışları inceleyen bilim insanlarıdır! – Psikolog ilaç yazmaz, tanı koymaz, hasta bakmaz! Eğer klinik alanda hizmet veriyorsa tanıya yardımcı envanterleri uygular, geliştirir ve terapi seansları ile bireylerde sağaltım yapılmasına yardımcı olur! – Psikolog eşittir klinik psikolog…

read more
Uyku Düzeni 150 150 Şerif Ahmet Ege

Uyku Düzeni

UYKU DÜZENİ          Çocuğa gerekli uykunun süresi bazı öğelere bağlıdır; bunlardan en önemlisi çocuğun yaşıdır. Küçük çocukların uykuya daha çok ihtiyaçları vardır. Genellikle yeterli kabul edilen uyku süresi 2-5 yaş için 13-15 saat, 6-8 yaş için 12 saat, 8-10 yaş için 11 saat ve 10 yaşından ergenlik çağına kadar 10-11 saattir. Aslında çocukluğun her evresinde gereğinden çok uyuma yetersiz uyumadan daha iyidir. Çocuğun sağlık durumu ikinci önemli etkendir. Sağlıklı çocukların aynı yaştaki çelimsiz ve hasta çocuklara oranla daha az uykuya ihtiyaçları olacaktır. Çocuklar genellikle yatmayı istemezler, uyumamak için çeşitli bahaneler öne sürerler. Uyumayı geciktiren ve rahat uyumayı engelleyen en yaygın…

read more